Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat jongeren anno 2015 positiever denken over homoseksualiteit dan 9 jaar geleden. In 2006 dacht 18 procent van de jongvolwassenen tussen 16 en 25 nog negatief over homo's en lesbiennes; dat percentage is nu nog maar 6 procent. 

Daarbij is zo'n 80 procent van de LHB-jongeren (lesbisch, homo, biseksueel) open over zijn of haar geaardheid en werd er door een grote meerderheid van de ouders positief gereageerd op de coming-out.

Lisette Kuyper, die het onderzoek uitvoerde, zegt dat onder andere het aangescherpte beleid van de overheid, voorlichting op scholen en meer zichtbaarheid in televisieprogramma's (o.a. Uit de Kast en GTST) hebben bijgedragen aan het meer bespreekbaar maken van het onderwerp. 

Niet koek en ei
COC focust zich echter niet voor niets op de minder positieve resultaten van het onderzoek. Kuyper: 'We zien nog steeds dat het aantal meldingen van geweld tegen homoseksuelen toeneemt'. Ze plaatst wel de kanttekening dat de bereidheid om aangifte te doen van dergelijke hatecrimes gestegen is. 

Jongeren vinden dat homo's vrij moeten kunnen zijn om hun levens te leiden, zolang dat maar niet te veel in de openbare ruimte gebeurd. Zoenende mannen vindt één op de drie jongeren bijvoorbeeld nog aanstootgevend.

LHB-jongeren ondervinden ook veel meer problemen dan hetero's. Zo liggen de banden met ouders vaak lastiger en werd de helft van de respondenten het afgelopen jaar gepest. Uit eerder onderzoek van het SCP bleek al dat 91 procent van de homojongeren die open zijn over hun geaardheid weleens gepest is.

Alarmerende cijfers
Het meest schokkende resultaat uit het onderzoek is dat het aantal homojongeren dat weleens een zelfmoordpoging heeft gedaan vijf keer hoger ligt dan bij niet-homo's. 'Alarmerende cijfers', aldus het COC.

COC-voorzitter Tanja Ineke: 'Het is pijnlijk om te zien hoe slecht veel LHB-jongeren in hun vel zitten. Ik baal er van dat hun situatie niet sneller verbetert. Het rapport is een aansporing voor regering, scholen en ouders om nóg meer te doen om de situatie te verbeteren.'

Ineke roept scholen op serieus werk te maken van respectvolle voorlichting over LHBT's – sinds 2012 een verplichting. Ouders roept ze op meer het gesprek aan te gaan met hun LHB-kinderen en de regering vraagt ze Gay-Straight Alliances op scholen structureler te ondersteunen.

Bronnen: NOS - COC / Foto: Renate van Dijk (Paarse Vrijdag)