Paus Franciscus sprak met journalisten op zijn vlucht terug naar Rome vanuit de Filippijnen. Hij maakte onder andere duidelijk dat hij vasthoudt aan de kerkelijke leer die anticonceptie verbiedt, 'maar katholieken hoeven zich niet voort te planten als konijnen', aldus Franciscus.

Ideologische kolonisering
De paus sprak daarnaast van 'ideologische kolonisering' van gezinnen en ontwikkelingslanden door groepen, instellingen en landen, die westerse ideeën over geboortebeperking, maar ook homorechten opdringen als voorwaarde voor ontwikkelingshulp. 'Iedereen heeft het recht zijn identiteit te behouden zonder ideologisch gekoloniseerd te worden', aldus de Paus.

Een nogal opmerkelijke uitspraak. Hiermee verwijst hij namelijk onder andere naar de rem op ontwikkelingshulp die Nederland toepaste toen Oeganda een heftige antihomowet invoerde begin 2014. Frank Mugisha, leider van de Oegandese homorechtenbeweging, liet in een interview met Gay&Night uit 2013 ook blijken dat het juist Westerse religieuze groeperingen zijn die ontwikkelingslanden indoctrineren met hun ideeën over antihomopropaganda. Hij was overigens ook van mening dat de oplossing niet lag bij het snijden in ontwikkelingshulp, omdat dat Oegandese LHBT's alleen maar meer martelaren zou maken. 

Conservatieve inslag
De paus laat de laatste tijd steeds meer zijn conservatieve kant zien. Tijdens de trip haalde de paus bijvoorbeeld ook uit naar 'sluipende aanvallen op het gezin', een verwijzing naar het 'homohuwelijk' die Amerikaanse bisschoppen ook dikwijls gebruiken. 

Jammer en zorgwekkend, gezien Franciscus eerder nog mooie, progressieve uitspraken deed over het blijven steunen van homoseksuele kinderen en het niet discrimineren van homo’s.

Bronnen: The Telegraph / NOS