Herinneren jullie je het nog? Vorig jaar werden er op de valreep nog drie weigerambtenaren benoemd in Tholen, vlak voor 1 november: de dag waarop er officieel geen weigerambtenaren meer aangesteld mochten worden. Jan Roseboom uit het Utrechtse Vleuten maakte bezwaar tegen de aanstellingen. Maar de gemeente heeft dat bezwaar afgewezen; Roseboom zou geen belanghebbende zijn.

Roseboom kan tegen dit besluit in beroep gaan, maar weet nog niet zeker of hij dit ook zal doen. Hij hoopt dat het niet zover hoeft te komen want hij heeft bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek ingediend om het besluit te laten vernietigen. Roseboom heeft ook bezwaar gemaakt tegen het feit dat de gemeente niet alle gevraagde documenten aan hem heeft gegeven. Deze had hij opgevraagd in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Hulde aan Roseboom!

Bron: Brabants Dagblad