Yücel spreekt over het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit december waaruit blijkt dat een meerderheid van religieuze groepen niet positief tegenover homoseksualiteit staat. Op initiatief van het Kamerlid zal er een hoorzitting worden gehouden over het onderwerp, die zou moeten leiden tot ideeën om het probleem aan te pakken.

Yücel noemt het ‘schokkend’ dat 9 procent van homoseksuele jongeren ooit zelfmoord heeft overwogen; bij heteroseksuele jongeren is dat 'slechts' 2 procent. Yücel: ‘Hieruit blijkt dat er veel meer aandacht moet komen voor hoe er met seksuele diversiteit wordt omgegaan binnen het onderwijs. Iedere jongere moet zich kunnen ontwikkelen in een klimaat van vrijheid en gelijkwaardigheid. We mogen ons er niet bij neerleggen dat hun geaardheid door onbegrip zoveel jongeren tot diepe wanhoop drijft.’

'Homomoslim'
Begin dit jaar spraken we met Umut, een homoseksuele moslim die een positiever beeld schetste over de toekomst van acceptatie van homo’s, in ieder geval binnen de moslimgemeenschap.

Bron: AD