Vrijheid en verdraagzaamheid en gelijke rechten voor lesbiennes, homo's, biseksuelen of transgenders zijn 'jonge waarden' waar land en regering pal voor staan, hield Bussemaker de receptiegangers voor. 'Door wetten te veranderen, door homofobie keihard aan te pakken. Maar vooral door het gesprek op straat, op de werkvloer, op het voetbalveld en in de klas te ondersteunen.'

'Tolerantie is nooit een rustig bezit. We moeten voortdurend op scherp staan', betoogde ze. Bussemaker gaf aan zelf tegen aparte scholen te zijn voor LHBT’s, verwijzend naar de plannen voor een 'homoschool' in Manchester. ‘Dan kweek je reservaten. Dat is een vrijbrief voor segregatie. Dan overwint de angst.'

Het Bob Angelofonds ondersteunt kleinschalige initiatieven die de acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders trachten te verbeteren. De helft van het geschonken bedrag moet volgens Bussemaker worden besteed aan initiatieven gericht op jongeren.

Bron: AD | Beeld: Rijksoverheid.nl