In 2014 werd in de grondwet opgenomen dat het huwelijk een 'unieke aangelegenheid is tussen man en vrouw'. Toen kwam er ook nog een referendum van de zeer conservatieve Alliantie voor de Familie, die voor het houden van de volksraadpleging ruim 400.000 handtekeningen wist te verzamelen. Slowaken zijn afgelopen zaterdag gelukkig massaal thuisgebleven toen ze mochten stemmen over dit referendum. Zo'n 21 procent kwam opdagen, terwijl er zeker 50 procent nodig is voor een geldige volksraadpleging.

Een lage opkomst is in het geval van dit referendum geen slecht nieuws. De conservatieve Alliantie voor de Familie wilde met het referendum namelijk voorkomen dat homoseksuele Slowaken in de toekomst kunnen trouwen of kinderen kunnen adopteren. Dat kan nu sowieso niet, maar de volksraadpleging moest het moeilijker maken de wet later te veranderen.

De vraagstelling van het referendum was zeer suggestief: de Slowaken werd gevraagd of ze er mee akkoord gaan dat het huwelijk alleen een verbintenis kan zijn tussen een man en vrouw. En of ze ermee akkoord gaan dat koppels van hetzelfde geslacht geen kinderen mogen adopteren. Zelfs het wel of niet krijgen van seksuele voorlichting op school was onderwerp van het referendum.

Homorechtenactivisten en hun sympathisanten hadden opgeroepen niet te gaan stemmen. Uit het nee-kamp klonken na het referendum dan ook tevreden geluiden. 'De uitkomst laat zien dat een campagne vol vooroordelen mensen niet op de been wist te krijgen', concludeerde een activist.

Bron: Wall Street Journal