De website Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, meldt dat het belangrijk is om te onderzoeken of het nog wel nodig is om het geslacht te registreren. 'We vinden het nog steeds heel vanzelfsprekend om vast te leggen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of een burger van het vrouwelijke dan wel mannelijke geslacht is. Maar waarom eigenlijk? Is het nog wel nodig? De argumenten op een rijtje zettend, kan er niet anders dan geconcludeerd worden dat de registratie van geslacht weinig nut heeft maar wel schade berokkent aan mensen.'

De onderzoekers pleiten voor meer debat over de wenselijkheid van de registratie van geslacht in het GBA. Volgens hen is er nog weinig debat over dit  onderwerp omdat mensen vaak zonder enige verdieping in het thema, ervan overtuigd zijn dat registratie van geslacht noodzakelijk en vanzelfsprekend is. Men gaat er vanuit dat hiervoor een duidelijke juridische noodzaak bestaat. De onderzoekers vragen zich sterk af of er inderdaad wel een noodzaak bestaat voor geslachtsregistratie.

Vinden jullie ook dat er goed moet worden gekeken of geslachtsregistratie wel nodig is?

Bron: Bureau de Helling