De groep homoseksuele katholieken was naar Rome afgereisd namens New Ways Ministry, een Amerikaanse organisatie die zich richt op het pastoraat aan homo's en zich inzet voor hun rechten binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Directeur Francis DeBernardo zei dat de organisatie om een ontmoeting met de paus had gevraagd.

Georg Gänswein (het hoofd van het bureau van de paus) zou vervolgens de 'vipseats' hebben geregeld. Terwijl Franciscus langsliep, zong de groep 'All Are Welcome', een lied dat het verlangen naar meer rechten voor homo's binnen de kerk symboliseert. 

De Rooms-Katholieke Kerk verbiedt homoseksuele contacten, maar een paar maanden na zijn verkiezing in maart 2013 zei Franciscus dat homoseksuelen binnen de kerk niet gediscrimineerd mogen worden. 'Als iemand homo is, naar God zoekt en goede intenties heeft, wie ben ik dan om hem te veroordelen', aldus de paus tijdens een persconferentie.

Dat er binnen de kerk weerstand tegen een positievere benadering van homoseksuelen bestaat, bleek vorig jaar, tijdens de buitengewone bisschoppensynode over het gezin. Een passage waarin werd gesproken over 'het bieden van een gastvrij huis' aan homo's binnen de kerk kwam niet in het slotdocument.

Bron: AD en Pink News