De Albert Kennedy Trust (AKT) ondersteunt jonge LHBT's die het risico lopen dakloos te worden. In hun rapport 'LGBT Youth Homelessness – National Scoping Review' toont de organisatie aan dat er te weinig gerichte hulpmiddelen zijn om de LHBT-gemeenschap te ondersteunen. 

Tussen de 19 en 26 procent van het totale aantal dakloze Britse jongeren bestaat volgens het rapport uit LHBT's. 'Na 25 jaar getuige te zijn geweest van de afwijzing en het misbruik waar LHBT-jongeren mee te maken krijgen, simpelweg omdat ze de moed hebben om tegenover hun vrienden en familie uit de kast te komen, is dit rapport een hoognodige call-to-action voor de overheid, woningaanbieders en iedereen die begaan is met jongerenwelzijn', aldus CEO Tim Sigsworth.

Het AKT roept de overheid op om woningaanbieders te verplichten de gebruikers van hun services te vragen naar hun seksuele geaardheid en hun services daarop aan te passen. Daarbij roepen ze lokale autoriteiten op om de huisvestingsmogelijkheden, het huisvestingsbeleid en de bijbehorende procedures goed te evalueren en te verzekeren dat deze geschikt zijn voor – en inclusief staan tegenover – dakloze LHBT-jongeren. 'Het aandeel van mainstream woningaanbieders die hun services specifiek richten op dakloze LHBT-jongeren is tussen 2011 en 2013 gezakt van 11 naar 1 procent', aldus Sigsworth.

Bron: Pink News