In 't Veld reageert: 'De Commissie kiest een minimalistische en technocratische benadering van de situatie, door de Litouwse wet naast de Europese media-richtlijn te leggen. Het gaat hier niet om het handhaven van mediawetten, maar om onze fundamentele Europese waarden die zijn vastgelegd in Artikel 2 van het EU-Verdrag en in het EU-Handvest van de Grondrechten.'

De Commissie moet volgens In 't Veld aantonen dat ze burgers beschermt als hun rechten geschonden worden door een nationale regering. 'We verwachten van Eurocommissaris Timmermans dat hij daad bij het woord voegt en opkomt voor de rechten en gelijkheid van alle Europeanen', aldus In 't Veld. 

Volgens Vladimir Simonko, voorzitter van de Litouwse Gay Liga (LGL), is de propaganda niet alleen in strijd met Europese wetgeving, maar ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel vastgelegd in de Litouwse Grondwet. 'Discriminatie op grond van onder meer seksuele geaardheid en genderidentiteit, is onverenigbaar met de belangrijkste principes van een democratische samenleving. In deze moeilijke geopolitieke situatie moeten de Litouwse autoriteiten besluiten of ze staan voor de democratie of zich overgeven aan onwetendheid en censuur', verklaart Simonko.