Het antidiscriminatiebureau Art. 1 Midden-Nederland denkt dat het aantal meldingen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid niet correspondeert met de signalen die Art. 1 Midden-Nederland hierover opvangt. Een van de redenen voor de geringe meldingsbereidheid is dat discriminatie dagelijks voorkomt en dat daarom LHBT's het eerder accepteren.

Roze in Blauw
Het melden van discriminatie en geweld op basis van seksuele voorkeur kan bij politienetwerk Roze in Blauw. Dit netwerk behartigt de belangen van LHBT's binnen en buiten de politie. Medewerkers roepen LHBT’s die het slachtoffer zijn van discriminatie en geweld om melding te maken. Ook als je alleen te maken krijgt met verbaal geweld, is het aan te raden om dit te melden. Op die manier kan in kaart worden gebracht wat de sfeer in de stad is. Meerdere meldingen in een bepaald gebied zouden dan bijvoorbeeld kunnen leiden tot (meer) cameratoezicht.

Zeven op de tien LHBT’s krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun seksuele- of genderidentiteit. Vorig jaar bleek dat het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen LHBT’s in Nederland de afgelopen jaren verdubbelde, van 623 naar 1.143 gevallen per jaar. Naar aanleiding daarvan beloofde minister Opstelten aan COC Nederland dat de aanpak van anti-LHBT geweld in de periode 2015-2018 topprioriteit van de landelijke politie wordt.

Bron: DeStadUtrecht.nl / Roze in Blauw