Het Gay Pride Anthem wordt dit jaar geschreven door Eric van Tijn en wordt gezongen door Emmaly Brown. Zij zette zondagavond de Sugarfactory alvast op haar kop toen ze met haar dijk van een stem het nummer ‘Stay or Go’ zong. Zanger Ryan Dolan kwam speciaal uit Ierland overgevlogen. In 2013 liet deze zanger vele harten overslaan met zijn optreden in de finale van het Eurovisie Songfestival. Met het nummer ‘Start Again’ vraagt Ryan aandacht voor homopesten op scholen en dat het kan leiden tot zelfmoord.

Veel aandacht dus voor jongeren dit jaar. De problematiek onder zwerfjongeren en onder – met name jonge – vluchtelingen is in Nederland onderbelicht. 'Verschillende instanties grijpen de Amsterdam Gay Pride dit jaar aan om aandacht te vragen voor zwerfjongeren en voor jonge vluchtelingen', aldus directeur Lucien Spee van de Amsterdam Gay Pride. 'Deze groepen vallen veelal "buiten de boot" door hun seksuele geaardheid. Het is belangrijk om hier aandacht voor te vragen. Een aantal organisaties gaat daarnaast met elkaar samenwerken om deze problematiek in kaart te brengen. Verder maak ik mij echt zorgen over de stijging van zelfdoding onder LHBT-jongeren.' 

LHBT-jongeren (zwerfjongerenboot)
De Amsterdamse zorgorganisatie HVO-Querido vaart dit jaar mee om aandacht te vragen voor de problematiek van thuisloze LHBT-jongeren in het bijzonder en in het algemeen voor volwassenen met verschillende seksuele voorkeuren en/of mensen met psychiatrische problematiek die dak- en of thuisloos zijn. Vooral jongeren hebben het zwaar. Zo ervaren thuisloze LHBT-jongeren niet alleen de kwetsbaarheden, dagelijkse moeilijkheden en overlevingsuitdagingen van het leven op de straat. Maar ook de uitdagingen van coming-out, het vormen van je gender- en seksuele identiteit en de last van sociale stigma en discriminatie waar LHBT-jongeren überhaupt mee te maken krijgen.

LHBT-vluchtelingen (vluchtelingenboot)
Initiatiefnemer Ilias Mahtab gaat samen met ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en de Vereniging Expreszo dit jaar meevaren om zich luidkeels uit te spreken vóór de rechten van LHBT-vluchtelingen en migranten. Deze rechten staan niet alleen in het buitenland onder druk, ook in Nederland worden LHBT-vluchtelingen en migranten vijandig bejegend met vereenzaming, angsten en depressiviteit als gevolg. Sommige LHBT-vluchtelingen eindigen vervolgens als zwerfjongeren op straat, zonder status, geld, onderdak of psychosociale ondersteuning. De ervaring leert namelijk dat het voor vluchtelingen moeilijk is om te bewijzen dat zij homoseksueel, lesbisch of transgender zijn. Bovendien is het voor deze doelgroep heel moeilijk om bij binnenkomst in Nederland direct over hun geaardheid te praten. Doordat ze hier niet open over zijn tegenover de IND verdwijnen zij alsnog in de illegaliteit. 

Gezamenlijk onderzoek Amsterdam
Bijzonder is dat een aantal organisaties achter zowel de zwerfjongerenboot en de vluchtelingenboot ook gaat samenwerken (HVO-Querido, ASKV Steunpunt Vluchtelingen, Movisie, Gemeente Amsterdam). De organisaties hebben namelijk een projectaanvraag gedaan die als doel heeft meer aandacht voor (de problematiek van) deze groep te hebben in hun ondersteuning. Uit Amerikaans onderzoek (Abramovich, 2012) blijkt namelijk dat thuisloze LHBT-jongeren vaker en langer op straat zwerven dan heteroseksuele leeftijdsgenoten door het gebrek aan aansluitende ondersteuning. Ook blijkt dat zij procentueel meer problemen hebben. Wellicht zijn de Amerikaanse cijfers niet 1 op 1 te vertalen naar de Nederlandse context, wel is de verwachting, mede gebaseerd op het laatste onderzoek 'Jongeren en seksuele oriëntatie’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (januari 2015), dat de ervaringen en risicofactoren veel overlap vertonen.

Ambassadeurs Amsterdam Gay Pride 2015
Naast de loting voor deelname aan de botenparade werd ook bekendgemaakt dat Spangas-acteur Raymi Sambo, artiest en activist Dolly Bellefleur en oud-hoofdredacteur Opzij en schrijfster Margriet van der Linden dit jaar de drie ambassadeurs (en dus gezichten) van de Amsterdam Gay Pride zijn. Directeur Lucien Spee van de Amsterdam Gay Pride is bijzonder trots op deze drie ambassadeurs. 'Drie bijzondere mensen die elk met hun eigen verhaal ons jarige festival en datgene waar we voor staan willen vertegenwoordigen. We gaan hen nog veel terug zien tijdens al onze activiteiten. Het wordt een bijzondere Gay Pride!' 

Meer informatie: www.amsterdamgaypride.org.

Foto: Pieter Dammen