Daarmee lost het parlement de laatste belofte in uit COC’s Roze Stembusakkoord. COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van een ‘historische dag’ en ‘een geweldig moment voor de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders in Nederland.’

‘Voor afschaffing van de enkele-feitconstructie heeft het COC maar liefst 21 jaar gevochten’, aldus Ineke. ‘Dit is een grote overwinning voor lesbiënnes, homo’s en bi’s in het religieus onderwijs. Zij mogen nooit meer gediscrimineerd worden om hun seksuele gerichtheid.’

Afgelopen januari riep het COC de Eerste Kamer in een brief op om een definitief einde aan de constructie te maken. In 2009 tekenden 30 duizend mensen een COC-petitie tegen de enkele-feitconstructie. Het COC en haar jongerenorganisatie Expreszo enterden dat jaar de regeringsboot tijdens Amsterdam Gay Pride om aandacht voor de kwestie te vragen.

VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en OSF stemden voor deze wijziging, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Het wetsvoorstel werd ingediend door D66-Tweede Kamerlid en voormalig COC-voorzitter Vera Bergkamp, met steun van Tweede Kamerleden van VVD, PvdA, SP en GroenLinks. De Tweede Kamer stemde op 27 mei 2014 voor het wetsvoorstel van Bergkamp.

Volgens de enkele-feitconstructie mochten religieuze scholen LHB’s weliswaar niet wegsturen op grond van het ‘enkele feit’ van hun seksuele gerichtheid, maar wel op grond van zogenaamde ‘bijkomende omstandigheden.’ Zo ontsloeg een orthodox-gereformeerde basisschool in Oegstgeest docent Duran Renkema met een beroep op dit wetsartikel, toen die een relatie kreeg met een man.

Laatste belofte uit COC’s Roze Stembusakkoord ingelost
Door het afschaffen van de enkele-feitconstructie lost het parlement haar vijfde en laatste belofte in uit COC’s Roze Stembusakkoord. Een ‘historisch moment’ volgens het COC.

In COC’s Roze Stembusakkoord deden negen politieke partijen op 3 september 2012 vijf beloften aan COC Nederland. Daardoor kwam er verplichte voorlichting op school (1 december 2012), een einde aan het fenomeen weigerambtenaar (1 november 2014) en een wet waarmee lesbische moeders eenvoudig juridisch ouder kunnen worden (1 juli 2014). Dankzij de transgenderwet hoeven transgenders sinds 1 juli 2014 geen operaties meer te ondergaan om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen. Door het schrappen van de enkele-feitconstructie mogen religieuze scholen nu dus geen LHBT-leerlingen en -docenten meer wegsturen.

Een nieuw Roze Akkoord
Het COC pleit voor een nieuw Roze Akkoord met parlement en regering, met daarin opnieuw vijf beloften over LHBT-wetgeving: 1) een verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet; 2) een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling; 3) een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld; 4) een einde aan officiële geslachtsregistratie in o.a. het paspoort; en 5) een goede wettelijke regeling voor meerouderschap. Het COC verwoordde deze oproep onlangs in een brief aan de Tweede Kamer en op 18 november 2014 in een opinieartikel in NRC Next.

Bron: COC Nederland / NRC