Naar aanleiding van het rapport interviewde Trouw Ayse Eski (41). Zij is projectleider bij Stichting Katilim, een organisatie die zich inzet voor lesbische meisjes en vrouwen van Turkse komaf. In de krant vertelt Eski dat ze zeventien jaar geleden voor haar familie uit de kast kwam. Toen waren er niet veel hulpverleners op dit gebied. Ze zeiden tegen Eski dat ze voor haar eigen leven moest kiezen. Eski: 'Dat kon ik wel doen, maar dat had grote gevolgen. Niet alleen ik zou uitgestoten worden, mijn hele familie zou een slechte reputatie krijgen.'

Advies aan hulpverleners
Allochtone LHBT's hebben het vaak erg lastig. Een coming-out kan rampzalige gevolgen hebben, zoals verstoting of in sommige situaties zelfs bedreigingen en geweld. Kennisinstituut Movisie bracht daarom de handreiking getiteld De kastdeur op een kier uit. Die beschrijft onder andere hoe gemeenten, zorginstellingen en belangenverenigingen met deze groep kunnen omgaan. Hulpverleners zouden dus meer kennis moeten hebben van de cliënten waarmee ze werken. Vaak is er onwetendheid over verschillende culturen, dus trainingen zijn noodzakelijk.

Initiatief voor biculturele LHBT's
Andere initiatieven voor deze groep zijn er ook. Vorig jaar startte regio Utrecht bijvoorbeeld met het maatschappelijk initiatief Jezelf kunnen zijn in Utrecht. Dit initiatief, bedoeld ter verbetering van de positie van LHBT's, geeft een gezicht aan LHBT’s die vanwege hun culturele en/of religieuze achtergrond worstelen met hun zelfacceptatie en de acceptatie van hun omgeving.

Het volledige verhaal van Ayse lees je in Trouw of via Blendle. Het adviesrapport De Kastdeur op een kier is te downloaden op de website van Movisie.