'Homoseksualiteit is in sommige gezinnen nog steeds een taboe. Wanneer deze jongens of meiden uit de kast komen, wordt dat niet altijd geaccepteerd. Soms worden deze jongeren gedwongen alsnog te trouwen met iemand van het andere geslacht of ze worden ontvoerd en verbannen naar het land van herkomst. We horen zelfs weleens terug dat ze opgesloten worden in instellingen om te "genezen" omdat homoseksualiteit gezien wordt als een ziekte. Dat is vreselijk en D66 wilt dat het college hier extra aandacht aan besteedt in lijn met het voorstel bij achterlating van vrouwen', aldus woordvoerder Zorg & Welzijn Meltem Kaya (D66).   

D66 heeft samen met de SP en GroenLinks een voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat vrouwen die te maken krijgen met huwelijksdwang of achterlating beter worden geholpen. D66 vraagt nu nadrukkelijk om ook extra te letten op homoseksuele jongeren.

Raadslid Jan-Bert Vroege, woordvoerder LHBT-emancipatie: 'Deze jongeren mogen we niet over het hoofd zien. Iedere Amsterdammer moet zich vrij en veilig voelen. Bescherming, ondersteuning en mogelijk opvang is voor hen van levensbelang.'

Bij instanties is nog niet alle kennis over deze doelgroep aanwezig, en vrouwen die door hun man zijn uitgeschreven kunnen niet altijd opnieuw worden ingeschreven. Ook hebben deze vrouwen en jongeren niet altijd toegang tot de maatschappelijke opvang omdat er geen directe aanleiding is zoals recent huiselijk geweld. Verwesterde jongeren en homoseksuele jongeren moeten in het nieuwe beleid worden meegenomen volgens D66.