In de grondwet van Macedonië staat expliciet vermeld dat een huwelijk alleen voltrokken kan worden tussen een man en een vrouw. Dit is een recente aanpassing, deels tot stand gekomen om om huwelijken onmogelijk te maken waarbij een man met meerdere vrouwen kan trouwen.

De LGBT en Womans Alliance benadrukten dat zij blijven strijden voor gelijke rechten voor homoseksuelen. Ze krijgen daarbij steun van de Europese Unie en het Helsinki Comité, een internationale organisatie voor mensenrechten.

De minister-president liet ook weten dat Macedonië steeds meer aansluiting vindt bij Rusland en verder wegdrijft van de Europese Unie. Rusland is al een belangrijke investeerder in dat land.

Bron: Roze Golf