COC-voorzitter Tanja Ineke is enthousiast: 'Dit is een historisch moment en daarmee feliciteren we onze Maltese zusterorganisaties van harte.' De Maltese wet is volgens het COC in één klap de internationale maatstaf geworden voor wettelijke bescherming van transgenders en mensen met een intersekse-conditie. Dit verdient navolging volgens de organisatie, ook door Nederland.

De Genderidentiteitswet waarborgt de mensenrechten van transgenders en mensen met een intersekse-conditie en beschermt hen tegen discriminatie. De wet geldt voor volwassenen, maar bevat ook nadrukkelijk bepalingen die de rechten van minderjarigen vastleggen.

De wet biedt bescherming aan mensen met een intersekse-conditie door hun ‘lichamelijke integriteit en het recht op lichamelijke zelfbeschikking’ te garanderen. Zo is er bescherming van baby’s en kinderen tegen onnodig chirurgisch ingrijpen om hun sekse-kenmerken aan te passen. Het komt nu nog regelmatig voor dat artsen kinderen met een intersekse-conditie zonder medische noodzaak fysiek aanpassen aan het ene of het andere geslacht, een fenomeen dat eufemistisch wordt aangeduid als een ‘normaliserende operatie'.

Dergelijke medische ingrepen zijn in Malta voortaan verboden totdat de betreffende persoon er eventueel zelf toestemming voor geeft. Ouders krijgen de mogelijkheid om de genderaanduiding van hun kind op het geboortebewijs open te laten tot hun kind 14 jaar oud is en het kind daar zelf over kan meebeslissen.

'Malta is hiermee het eerste land ter wereld dat kinderen met een intersekse-conditie beschermt tegen zogenaamde "normaliserende operaties" en geeft daarmee het goede voorbeeld aan de rest van de wereld', aldus COC-voorzitter Ineke.

Bron: COC