Van 2012-2015 voerden de organisaties met subsidie van het ministerie van OCW een vijftal projecten uit om de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in christelijke kring te bevorderen. LCC Plus kijkt met veel voldoening terug op een periode waarin volgens voorzitter Wim van den Engel veel is bereikt.

De focus van LCC Plus lag de afgelopen jaren bij het voortgezet onderwijs, de hulpverlening, en het gesprek tussen sleutelpersonen uit kerk en samenleving. Daarnaast werden christelijke lesbische en biseksuele vrouwen voor het voetlicht gebracht en bouwden de organisaties waardevolle banden op met christelijke LHBT’s uit Oost-Europa.

Een belangrijk initiatief is De Roze Herberg, vertelt projectleider Wim van den Hengel aan het Nederlands Dagblad. ‘We brengen daarbij op themadagen sleutelfiguren uit de christelijke wereld bij elkaar. Denk aan media, zorg en kerken. Wij gaan zeker niet alleen voor een top-downbenadering, maar het is wel belangrijk dat deze personen handreikingen krijgen.'

In ruil voor het ontvangen van subsidie, beloofden de organisaties dat er ook lijst zou komen met hulpverleners waar christelijke homo’s en lesbiënnes terecht kunnen. Deze lijst is volgens Van den Hengel te vinden op Regenbooghulp.nl

Wat betreft educatie hebben organisaties zich de afgelopen jaren met het project ‘Homo op school’ gericht op pabo’s en lerarenopleidingen. Er is lesmateriaal gemaakt in samenwerking met Hogeschool Windesheim en de Christelijke Hogeschool Ede. Daarmee beloven de organisaties de komende tijd een pilot te gaan doen. Voorlichting door een homo in de klas is volgens de porjectleider nuttig gebleken, maar het vindt slechts één keer per jaar plaats.

De organisaties zijn met het het ministerie in gesprek over een nieuwe subsidie-aanvraag. 'Doel is dat projecten op een gegeven moment zonder subsidie doorgaan, maar er komen nieuwe initiatieven bij. We hebben de laatste tijd een speerpunt gemaakt van de positie van lesbische en biseksuele vrouwen. Dat zouden we graag voortzetten, zodat die projecten op termijn ook zelfstandig kunnen draaien', aldus Van den Hengel.

Lees meer hierover in het Nederlands Dagblad.

Bron: Nederlands Dagblad / COC