Voordat de stemming begon, spraken transgenderactivisten met leden van de Parlementaire Assemblee over hun mensenrechtenstrijd en de problemen waarmee transgenders in Europa te maken hebben.

In de resolutie worden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen een einde te maken aan discriminatie van transgenders en tot het schrappen van wetgeving die de rechten van deze groep beperkt. De resolutie stelt dat werkloosheid en transfoob geweld voor veel transgenders de dagelijkse realiteit zijn. Daarom wordt opgeroepen om genderidentiteit expliciet op te nemen in antidiscriminatiewetgeving.

De lidstaten van de Raad worden opgeroepen om wettelijke regelingen voor geslachtsregistratie te baseren op zelfbeschikking. Nu is in 33 lidstaten van de Raad van Europa aanpassing van de geslachtsaanduiding in officiële documenten zoals het geboortebewijs slechts mogelijk na sterilisatie, medische diagnose en evt. echtscheiding. Verder wordt voorgesteld om het mogelijk te maken dat mensen in hun identiteitspapieren, in plaats van ‘m’ of ‘v’, een derde genderaanduiding (‘x’) kunnen laten opnemen.

Er wordt ook bepleit dat de voor transgenders noodzakelijke medische ingrepen en psychologische hulp vrij beschikbaar zouden moeten zijn en vergoed moeten worden door de ziektekostenverzekering. De lidstaten zouden zich er verder voor in moeten zetten dat nationale en internationale classificaties worden aangepast op grond waarvan genderdysforie nu als geestesziekte wordt aangemerkt.

Ook voor Nederland heeft deze resolutie betekenis. Op aandringen van het COC en TNN zijn sterilisatie of lichamelijke aanpassing sinds 2014 niet langer vereist om de geslachtsaanduiding in officiële documenten als het paspoort te laten wijzigen. Er is echter ook in Nederland niet één wettelijke bepaling die discriminatie van transgenders expliciet verbiedt. Transgenders krijgen in ons land verder niet alle medische kosten in een transitietraject vergoed; er is bijvoorbeeld geen vergoeding voor gezichtsontharing en borstconstructie.

Tenslotte is bestaat er in Nederland nog geen mogelijkheid om geslachtsregistratie in officiële documenten achterwege te laten of een ‘x’ te laten plaatsen. Het COC hoopt dit te realiseren.

Bron: PACE