Uit het ND-onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de christelijke vijftigplussers is opgeschoven in het oordeel over homoseksuele relaties. In 1990 was maar liefst 86,5 procent ervan overtuigd dat de Bijbel homoseksuele relaties verbiedt. In 2015 vindt een meerderheid dat nog steeds, maar het gaat nu om minder dan 60 procent. De groep die vindt dat de Bijbel ruimte laat voor homoseksuele relaties in liefde en trouw, groeide van 9 naar 28 procent. De groep die vindt dat de Bijbel de kwestie aan eigen inzicht overlaat, nam toe van 4,5 naar 13 procent.

Bron: Nederlands Dagblad