Afgelopen jaren heeft de gemeente al e.a. ondernomen om dit te realiseren, maar daarmee is de kous niet af. Volgens de gemeente is er continu aandacht voor nodig - op alle beleidsterreinen - om te zorgen dat Amsterdam veilig, open en aantrekkelijk is voor LHBTI’s.

Dit is meteen de voornaamste reden dat de gemeente een Roze Agenda heeft opgesteld. De Roze Agenda vormt het beleidskader voor het LHBTI-beleid 2015-2018. Het ‘Roze Uitvoeringsplan’ zal later in 2015 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

De Roze Agenda bevat de visie en koers van de gemeente als het gaat om het LHBTI-beleid van Amsterdam. Deze nota is tot stand gekomen op basis van het Roze Stembusakkoord 2014, het beleid homoacceptatie en homo-emancipatie 2012-2014, de Roze Agenda Bijeenkomst van 14 februari 2015 en analyse van de cijfers.

In juni 2015 wordt een tweede ‘Roze Agenda Bijeenkomst’ georganiseerd. Daar zal de uitvoering en de samenwerking tussen verschillende partijen in de stad centraal staan. De voorstellen van deze tweede bijeenkomst worden meegenomen in het ‘Roze Uitvoeringsplan’ dat later aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Bron: Gemeente Amsterdam