Deze week wordt gevierd dat homoseksualiteit op 17 mei 1990 officieel van de internationale lijst van ziektes is afgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Verschillende Nederlandse gemeenten organiseren activiteiten in het kader van IDAHO. Zo ook Rotterdam. Humanitas houdt op zaterdag 16 mei een talkshow met medewerking van het roze koor Humanitas en Rotterdams Centrum voor Theater met het stuk Mateloos. 

Uit onderzoek van het sociaal cultureel planbureau blijkt dat Nederland qua acceptatie van homo’s voorbijgestreefd wordt door andere landen. We worden onder andere ingehaald door Spanje op het gebied van tolerantie en acceptatie van LHBTs's. Volgens Martin Frank van het COC Rotterdam wordt de opgelopen achterstand in Nederland veroorzaakt door ‘mensen met religieuze en migrantenachtergronden’.

Tegenover RTV Rijnmond zegt Frank: 'Er zijn in Rotterdam niet veel gebieden waar je als homostel hand in hand kunt lopen. Vooral in gebieden waar veel mensen wonen met een religieuze achtergrond, zoals Rotterdam-Zuid. Daar gebeurt nog wel eens wat.'

Lees het volledige artikel via RTV Rijnmond