De standaard figuurtjes bij oversteekplaatsen zijn veranderd in mannelijke en vrouwelijke koppels. Met de opmerkelijke aanpassing wil de stad zich profileren als metropool waar het goed toeven is voor LHBT's.

Er zijn meerdere versies van de nieuwe verkeerslichten: mannetjes die gearmd lopen, vrouwtjes die hand-in-hand lopen en mannelijke en vrouwelijke stellen die achter elkaar lopen met daartussen een hartje. 

De campagne is bedoeld om Wenen op de kaart te zetten als een open minded stad, maar ook om de verkeersveiligheid te verbeteren. De opvallende figuurtjes wekken immers de aandacht van zowel voetgangers als bestuurders, en zouden zo voor een grotere bewustwording van het verkeer moeten zorgen. Na afloop van de campagne wordt bekeken of er inderdaad minder ongevallen werden gerapporteerd.

Bron: Reuters