Het COC wil dat er een einde komt aan het donatieverbod voor homo- en bimannen. De organisatie bepleit dat seksueel risicogedrag het criterium wordt voor de vraag of iemand bloed mag doneren, niet de vraag of iemand homo- of biseksueel is. In Spanje en Italië is seksueel risicogedrag al het geldende criterium voor bloeddonatie.

Bloedbank Sanquin stelde tijdens het gesprek voor om de termijn voor uitsluiting van bloeddonatie na een homo- of biseksueel contact te beperken van levenslang tot twaalf maanden, aldus het COC.

Sanquin zei tijdens het gesprek over informatie te beschikken waaruit blijkt dat het twaalfmaandencriterium beter is dan het risicogedragcriterium. De bloedbank stelt die gegevens de komende weken beschikbaar aan het ministerie. Het departement en het COC wachten die informatie af.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in april dat het levenslange verbod op bloeddonatie discriminerend is voor homoseksuele en biseksuele mannen.

Bron: Nu.nl