De mars werd georganiseerd door 'Pro Familia', een vereniging die het 'natuurlijke gezin' verdedigt. Deelnemers zouden de kerk hebben opgeroepen om afstand te nemen van uitspraken van Antwerps Bisschop Johan Bonny. Die heeft in een open brief aan het Vaticaan gepleit voor meer respect voor LHBT's.

Van de Belgische overheid eisen ze verder dat de wetgeving die homokoppels toelaat om kinderen te adopteren, wordt afgeschaft. Voorts mag anticonceptie volgens hen niet meer gesubsidieerd worden, moeten IVF, kunstmatige inseminatie en draagmoederschap verboden worden en moet abortus terug strafbaar worden. Tijdens de toespraken werden spandoeken in de lucht gestoken met foto's van geaborteerde foetussen. 

Toen ze die spandoeken ook mee in hun mars wilden dragen, greep de politie in, want die had dat uitdrukkelijk verboden. Ook een tegenbetoger die met een spandoek waarschuwde voor 'Religious Bullshit' moest die afgeven. Uiteindelijk werden er drie personen bestuurlijk aangehouden. Enkele jonge lesbische vrouwen, die op de Groenplaats naar de toespraken luisterden, werden door de politie aangemaand om zich 'niet provocerend te gedragen'.

Bron: HLN