Dit initiatief is gelanceerd met als doel om informatie te verschaffen over de juridische en  praktische kant van het vormgeven van een 'roze gezin'. Op haar website meldt het COC dat uit de praktijk is gebleken dat hier behoefte aan is. 

Check www.cochaaglanden.nl voor meer info.