Hij zei dit tijdens een debat naar aanleiding van de Mensenrechtenrapportage 2014, die hij vorige week naar de Kamer stuurde. In de rapportage staat een overzicht van de buitenlandse activiteiten van het kabinet in 2014 op het gebied van mensenrechten.

Het is momenteel in 15 van de 28 lidstaten van de EU nog niet toegestaan voor twee partners van gelijk geslacht om in het huwelijk te treden. 'In onze Europese Unie is het niet te begrijpen dat in zoveel lidstaten LGBTI's nog steeds niet met elkaar kunnen trouwen. Een sterk staaltje discriminatie in een Unie die prat gaat op gelijke behandeling van haar burgers. Het zou goed zijn als we daaraan snel eensgezind een positieve wending geven. Ik ga daarover in overleg met mijn collega's in het kabinet' aldus Koenders.

Bron: Rijksoverheid.nl