Er zijn tot dusver ruim 250 klachten ongegrond verklaard door de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik. Dat is in de meeste gevallen gebeurd wegens gebruik aan ‘steunbewijs’; dat van de aangeklaagde priesters geen andere meldingen van misbruik van slachtoffers zijn ontvangen. Daarbij gaat de klachtencommissie uit van het rechtsbeginsel dat niemand veroordeeld kan worden op grond van ‘één enkele verklaring’.

Na een jarenlange procedure voor erkenning, genoegdoening en compensatie voor slachtoffers van seksueel misbruik komt er nu een nieuwe regeling als ‘slotactie’. Dat komt door de verklaringen die voorzitter van de klachtencommissie Wiel Stevens twee jaar geleden gaf tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hij zei toen dat hij geen twijfel had dat ‘het overgrote deel’ van de klagers wel degelijk is misbruikt.

Lees het volledige artikel op Volkskrant.nl