Burgemeester en wethouders steunen het voorstel van GroenLinks om de traditie van Utrecht als Mensenrechtenstad te onderstrepen met een verkeerslicht met twee figuurtjes van hetzelfde geslacht. De stad heeft al een regenboogzebrapad.

Om de kosten te beperken stelt het college voor het licht te installeren bij de algehele vervanging van een verkeerslichteninstallatie. Dan moet realisatie voor 2000 euro mogelijk zijn. Waar het homo-verkeerslicht komt, is nog onduidelijk.

Bron: AD