Het aantal nieuwe hiv-infecties is de laatste jaren stabiel. Ieder jaar komen er gemiddeld 1100 nieuwe patiënten bij, waarvan 370 in Amsterdam. In 2013 werd 71 procent van de nieuwe hiv-infecties nog vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen. Ook transgenders hebben volgens de GGD een verhoogd risico op het oplopen van een hiv-infectie, vandaar dat de keuze voor dit onderzoek is gevallen op deze twee doelgroepen.

PrEP (pre-expositie profylaxe) is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. Uit recent onderzoek in Engeland blijkt dat nieuwe hiv-infecties door PrEP met 86% afnemen. Meer informatie over de preventiemethode lees je hier

Deelnemersprofiel
Aan het onderzoek kunnen 370 mensen deelnemen. Gezocht wordt naar mannen of transgenders die seks hebben met mannen, 18 jaar of ouder zijn en een negatieve hiv-status hebben. Daarbij moet er sprake zijn van een of meerdere risicofactoren, waaronder een soa in de laatste twaalf maanden en anale seks zonder condoom met losse partners. Deelnemers hoeven niet per se in Amsterdam woonachtig te zijn, zolang ze bereid zijn om vier keer per jaar de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam te bezoeken.

AMPrEP onderzoekt onder andere de animo (hoeveel mensen melden zich aan en waarom), therapietrouw (nemen patiënten de tabletten in als geadviseerd) en de ervaringen van patiënten. Daarbij wordt gekeken of de hoge kosten van de methode opwegen tegen de kosten die bespaard bij het behandelen van nieuwe hiv-positieve patiënten. Deelnemers krijgen de keuze om dagelijks PrEP in te nemen of PrEP te slikken volgens een vaststaand schema voor en na anale seks zonder condoom. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van GGD Amsterdam. Het project zal gaan lopen van juni 2015 t/m 1 december 2018. Aan de hand van de uitkomsten zal de GGD een advies uitbrengen over het al dan niet opnemen van PrEP als standaard interventie voor hiv-preventie in Nederland. 

Het AMPrEP project maakt onderdeel uit van het H-Team project (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam) dat de verspreiding van hiv in de hoofdstad tracht terug te dringen en de prognose van reeds geïnfecteerden probeert te verbeteren.