Parship vroeg voor het onderzoek haar leden aan te geven wat voor hen de belangrijkste redenen zijn om een relatie met iemand aan te gaan. Zowel de mannen (47 procent) als de vrouwen (46 procent) gaven als hoofdreden op niet zonder partner hun vrije tijd te willen spenderen.

Voor een derde van de mannen was regelmatige seks ook een belangrijke drijfveer achter de zoektocht naar een partner. Bij de vrouwen lag dit percentage 'slechts' op 20 procent. De vrouwelijke respondenten bleken in grotere mate op zoek naar emotionele geborgenheid (38 procent).

Seks blijft bij de mannen in iedere leeftijdscategorie van belang, zo blijkt uit de resultaten. Bij de vrouwen neemt dit af met de leeftijd. Van de vrouwelijke respondenten boven de 55 zegt slechts 9 procent seks 'zeer belangrijk te vinden'.

Ben jij vrijgezel en zo ja, wat is voor jou de belangrijkste reden voor het willen hebben van een vaste relatie? Laat het weten in onze poll.

Bron: Nu.nl