Tot vandaag konden scholen op religieuze grondslag leerlingen en docenten weigeren of wegsturen; niet uitsluitend op grond van het ‘enkele feit’ van hun seksuele gerichtheid, maar wel op grond van zogenaamde ‘bijkomende omstandigheden.’ Zo ontsloeg een gereformeerde in Oegstgeest in 2011 docent Duran Renkema omdat hij een relatie kreeg met een man.

Het initiatiefwetsvoorstel kwam van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks en werd op 10 maart 2015 met een ruime meerderheid aanvaard door de Eerste Kamer. Op 27 mei 2014 was het eveneens met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer.

COC heeft jarenlang gepleit voor de afschaffing van de enkele-feitconstructie. Daarvoor werd bijvoorbeeld in 2009 een online-petitie gestart, die door zo’n 30.000 mensen werd ondertekend. De afschaffing was ook een onderdeel van COC’s Roze Stembusakkoord dat in 2012 werd gesloten

Met afschaffing van de enkele-feitconstructie is COC’s Roze Stembusakkoord definitief voltooid. Dankzij dat akkoord kwam er ook verplichte voorlichting op school, een wet lesbisch ouderschap en een wet waardoor transgenders eenvoudig hun geslachtsregistratie kunnen laten wijzigen. Gemeenten mogen geen weigerambtenaren meer aannemen. COC Nederland werd tijdens de eerste editie van de Rainbow Awards op maandag 29 juni onderscheiden met een Achievement Award voor het Roze Stembusakkoord.

Lees meer op COC.nl