Het COC wil dat Russische LHBT-asielzoekers voorlopig niet meer terug naar Rusland gestuurd worden, dat zij eenvoudiger asiel in Nederland kunnen krijgen en dat ze worden beschouwd als een kwetsbare minderheidsgroep.

Zoals onder meer blijkt uit het NRC van 1 juli 2015, wees de IND de afgelopen tijd zeker drie asielverzoeken af van LHBT’s die in Rusland met geweld geconfronteerd zijn wegens hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Deze drie asielzoekers dreigen te worden teruggestuurd naar Rusland.

Volgens het COC is de situatie voor LHBT’s in Rusland ernstig verslechterd sinds daar in 2013 een antihomowet van kracht werd. Het COC verwijst daarbij onder meer naar het rapport 'License to Harm' van Human Rights Watch (HWR). Daarin wordt geconcludeerd dat er in de hele Russische Federatie een toename is van anti-LHBT geweld en dat de antihomowet discriminatie van deze groep in feite legaliseert.

In het rapport bericht HRW onder meer hoe LHBT’s in Rusland door radicaal-nationalistische groepen op afschuwelijke wijze worden vernederd en mishandeld. Honderden filmpjes met beelden hiervan worden online geplaatst. Slachtoffers werden bijvoorbeeld ontkleed, overgoten met urine en hun genitaliën worden bespoten met isolatieschuim. De Russische autoriteiten ondernemen vrijwel niets om discriminatie en geweld tegen LHBT’s te stoppen.

Het COC besprak deze kwestie op 29 juni ook met staatssecretaris Dijkhoff (Asiel). Die liet het COC weten dat hij in juli besluit of LHBT-asielzoekers uit Rusland eenvoudiger asiel in Nederland zullen krijgen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken komt dan met een nieuw landenrapport over Rusland.

Ook SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen stelde tijdens een debat in de Tweede Kamer onlangs voor om het asielbeleid voor Russische LHBT’s te versoepelen. Naar verwachting stemt de Kamer donderdag 2 juli over de voorstellen van Gesthuizen.

Petitie
Activist Sandro Kortekaas startte op 30 juni jl. een online petitie om Russische LHBT-asielzoekers te steunen. De petitie #EnkeltjeRusland No way! wordt door SP kamerlid Sharon Gesthuizen en (onder voorbehoud) afgevaardigden van D66, ChristenUnie en GroenLinks vandaag om 16:00 uur ondertekend op de Hofplaats in Den Haag. Hoewel COC Nederland, Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland in deze petitie genoemd worden, betreft het geen actie van deze organisaties. Je kunt de petitie zelf ondertekenen via deze link.

Tijdens de ondertekening van de petitie zal een van de drie momenteel uitgeprocedeerde Russische LHBT-asielzoekers aanwezig zijn. Evgenii (26) werd in Rusland mishandeld en met de dood bedreigd door geüniformde politieagenten in opleiding en is wellicht exemplarisch voor hoe deze kwetsbare groep in een intolerant en homofoob land geen bescherming krijgt van Russische autoriteiten waaronder de politie.

Maar ondanks gemaakte afspraken met de IND om deze kwetsbare groep asielzoekers met respect te behandelen, dreigt ook deze LHBT-asielzoeker uitgezet te worden. Als reden voor uitzetting geeft de IND een vestigingsalternatief door te verhuizen naar een 'veilige' stad elders, 2500 km verwijderd van zijn oorspronkelijke woonplaats. Het is momenteel niet duidelijk voor zowel de politiek als diverse maatschappelijke organisaties hoeveel verleende en afgewezen verzoeken van Russische LHBT-asielzoekers er door de IND in behandeling zijn genomen.