Het aantal initiatieven om de kerk meer bij de tijd te trekken als het gaat om seksualiteit neemt hand over hand toe, zegt De Telegraaf. De jongste oproep is van het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) en de landelijke koepel van de christelijke beweging voor LHBT's (LKP).

Aanleiding voor de oproep van o.a. het WKHP is het recente ontslag door kardinaal Eijk van de penningmeester van de H. Norbertus Parochie in Flevoland, transgender vrouw Rhianna Gralike. Verschillende organisaties roepen Eijk en pastoor Hans Boogers op het ontslag ongedaan te maken.

De Telegraaf meldt verder dat een gesprek tussen Eijk en Gralike niet veel zal opleveren. Gralike is inmiddels een petitie begonnen om de discriminatie van transgenders in de kerk af te keuren. Bovendien wil zij de paus vragen kardinaal Eijk te ontslaan. Het bisschoppelijk paleis meende al eerder dat zij beter via bestaande procedures in beroep kan gaan bij het Vaticaan.

Bron: De Telegraaf