De staatssecretaris zal dit voortaan bij alle soortgelijke zaken moeten doen. De drie mannen hebben hier alledrie asiel aangevraagd omdat ze vrezen in hun land van herkomst te worden mishandeld of vervolgd vanwege hun homoseksualiteit.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst geloofde niet dat de mannen homo zijn. Dijkhoff wees daarop hun asielverzoek af. De Raad oordeelde echter dat Dijkhoff te weinig inzicht heeft gegeven in hoe die beoordeling tot stand is gekomen. Daarom zou de bestuursrechter ook geen oordeel kunnen vellen over de drie asielaanvragen. Dijkhoff moet nu dus concreet toelichten waaraan de verhalen getoetst worden. 

Het COC feliciteert de asielzoekers en hun advocaten met deze overwinning. De uitspraak van de Raad van State heeft volgens het COC belangrijke gevolgen voor andere LHBT's die in Nederland asielaanvragen. 

Vorige week bleek nog dat ondanks een versoepeld asielbeleid Nederland nog steeds asielaanvragen van Russische homoseksuelen afwijst. Dijkhoff liet daarop weten dat er over Rusland op 'zeer korte termijn' een nieuw ambtsbericht wordt opgesteld, waar de IND zijn beleid en beslissingen op baseert.

Bron: Joop.nl / COC.nl