Deze maand besluit de regering of Russische homo's en transgenders gemakkelijker asiel krijgen vanwege toenemend antihomogeweld in Rusland. Sociologisch onderzoek laat zien dat de meerderheid van de Russen tegen homo-emancipatie is en dat deze afkeer groeit.

'Het Nederlandse asielbeleid is dan een mooie reddingsboei voor die enkele Rus die huis en haard achter kan laten. Voor de meeste Russische homo's is dit verruimde asielbeleid echter een druppel op een gloeiende plaat', zegt Spierings in Trouw. De situatie kent volgens hem voor de meeste Russen nauwelijks enige vooruitgang, juist als gevolg van het buitenlandbeleid van Nederland en de EU.

De politieke spanningen tussen Rusland en Europa lopen al enige tijd op. Dit leidde onder meer tot economische sancties. 'En het zijn uiteindelijk de gewone Russen die hier het meest onder lijden', verklaart de socioloog. 

Bedrijven die export mislopen zullen moeten bezuinigen en werknemers ontslaan. Ook worden deze gederfde inkomsten doorberekend in de prijzen. Dat merken de Russische consumenten in hun supermarkten, de armsten als eersten.

Wat heeft dit alles nu met de Russische homo's te maken? Ogenschijnlijk niet veel, maar de zogeheten 'moderniseringstheorie' voorspelt dat dit juist grote negatieve langetermijnconsequenties heeft voor de Russische houding en tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit.

Als mensen opgroeien in grote politieke en economische onzekerheid, dan zullen zij hun leven lang gemiddeld méér belang hechten aan stabiliteit, orde en autoriteit. Jongeren die juist in meer zekerheid opgroeien, focussen eerder en meer op zelfontplooiing, vrijheid en emancipatie.

De economische sancties zorgen er volgens de socioloog dus voor dat er nu een nieuwe generatie opgroeit in Rusland die extra antihomo zal zijn. De huidige stijging van de homohaat kan deels verklaard worden door de onzekerheid waarin eerdere generaties tijdens de val van de Sovjet-Unie verkeerden.

Een wat soepeler asielbeleid is dan leuk en aardig, maar tegelijkertijd verslechteren de omstandigheden voor homo's in Rusland juist als gevolg van het Nederlandse buitenlandbeleid. 

Lees het volledige artikel in Trouw of via Blendle.