Op 29 juni sloegen de autoriteiten in Istanbul de twaalfde Gay Pride Parade bruut uit elkaar. De Turkse autoriteiten besloten weer eens een demonstratie door seculiere Turken die niet in hun visie van de ideale burger vielen, te verbieden.

Een paar weken later kwam verontrustender nieuws, stelt Akyol, de auteur van Islam Without Extremes - A Muslim Case for Liberty. 'Er hingen vlaggen met de oproep om 'het volk van Lot' te doden, die opdracht kwam van de profeet Mohammed. Dit toont dat Turkije en de moslimwereld nog heel wat zelfonderzoek kunnen gebruiken op het gebied van tolerantie voor homo's.

'De kern van de islamitische visie is het bijbelse Sodom en Gomorra-verhaal, dat ook in de Koran staat. De profeet Lot waarschuwde zijn volk voor immoreel gedrag, want de mannen verlangden naar mannen in plaats van naar vrouwen. Zelfs door God gezonden engelen werden seksueel misbruikt. God vernietigde daarop dit volk. De gemiddelde conservatieve moslim gebruikt dit verhaal om homo's te brandmerken. Maar de vraag is of de bevolking werd gestraft omdat zij homoseksueel was, of omdat zij Lot en zijn engelen aanviel.

'De echte basis voor veroordeling van homo's ligt in de hadiths, de gezegden van de profeet. Maar die zijn bijna twee eeuwen later na diens leven opgeschreven en aan hun authenticiteit wordt sinds de negende eeuw getwijfeld. Er is verder geen gezegde dat de profeet daadwerkelijk iemand strafte voor homoseksualiteit. Deze feiten kunnen moslims helpen een tolerantere houding in te nemen. Volgens de progressieve Turkse denker Ihsan Eliaçik veroordeelt het verhaal van Lot niet homoseksualiteit maar seksuele agressie. Wat mensen privé doen is hun zaak, maar in het openbaar moeten moslims homo's verdedigen als ze worden gediscrimineerd, omdat de islam achter de vertrapten staat.

Toch zal de meerderheid van moslims homoseksualiteit volgens opiniepeilingen als zondig blijven zien. Maar moslims die homo's veroordelen, moeten weten dat er volgens de islam meerdere zonden zijn, waaronder arrogantie. Volgens de Koran een zeer zware zonde. Turken en andere moslims zouden aan de zonde van de arrogantie kunnen ontsnappen door op te houden anderen wegens hun gedrag te stigmatiseren en zich er in plaats daarvan op te richten zichzelf te verbeteren.

Bron: The New York Times