Yücel: 'In Nederland zijn we al een heel eind gekomen als het gaat om de rechten van LHBT’s. Maar het is zwaarbevochten, en deze strijd verdient volledige erkenning van gelijke rechten. Hoe kun je duidelijker zeggen dat discriminatie van LHBT’s niet wordt geaccepteerd dan door dit onderwerp op te nemen in artikel 1 van onze grondwet.'

Een grondwetswijziging vergt tijd, aldus de PvdA, maar wat die partij betreft, wordt snel nieuw leven geblazen in een eerdere initiatiefwet van deze strekking en worden de komende tijd juridische mogelijkheden en struikelblokken onderzocht.

Transgenderdiscriminatie
Daarnaast roept Yücel minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op om specifiek de positie van transgenders te verankeren in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Yücel vindt het de hoogste tijd voor het opnemen van een expliciet verbod op discriminatie wegens genderidentiteit en -expressie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). In die wet zijn de rechten van homo’s al wel geregeld.

Yücel: 'Transgenders vragen als het om de arbeidsmarkt gaat om speciale aandacht; uit onderzoeken blijkt dat transgenders tot wel vier keer vaker werkloos of arbeidsongeschikt zijn. De PvdA vindt deze wetswijziging noodzakelijk voor een stevigere juridische bescherming van transgenders op de arbeidsmarkt.'

Het College voor de Rechten van de Mens gaf eerder ook al aan dat deze wetswijziging vanuit het oogpunt van bewustwording voor zowel transgenders als de samenleving als geheel wenselijk is.

Bron: PvdA