Er is veel bereikt in de afgelopen 65 jaar waar COC Midden-Nederland trots op is, dat willen ze graag aan het grote publiek laten zien. De tentoonstelling bestaat uit een zevental panelen die ieder een decennium uitbeelden. Aan de hand van foto's, krantenknipsels en tekst wordt het verhaal verteld van wat er in de afgelopen 65 jaar allemaal gebeurd en veranderd is. De expositie is te bezoeken tijdens openingstijden van Archief Eemland; maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Zo had in 1950 ieder lid nog een schuilnaam en kwam je samen in een anonieme werfkelder uit angst voor de zedenpolitie of om bekenden tegen te komen. Het COC zegt heirover: 'We geven voorlichting op bijna alle middelbare scholen in Utrecht, bijna ieder verzorgingstehuis in Utrecht heeft een roze loper en maandelijks bezoeken bijna 60 jongeren onder de 19 een speciale bijeenkomst voor hen. De tentoonstelling laat duidelijke deze stijgende lijn zien en alle tussenliggende stappen. We mogen trots zijn op wat we met z'n allen bereikt hebben.'

Archief Eemland stelt haar ruimte in het Eemhuis beschikbaar voor pop-up-exposities met regionale en historische inhoud. Wie interesse heeft om een expositie bij Archief Eemland te plaatsen kan contact opnemen met archiefeemland@amersfoort.nl. Het raadplegen van de grote collectie cultuurhistorische bronnen voor de geschiedenis van Eemland is gratis, zie de website.

Bron: Archief Eemland