Op de agenda staan 17 punten die in het jaar 2030 moeten zijn bereikt, zoals armoede bestrijden, ongelijkheid verminderen en klimaatverandering stoppen.

Een aantal wat progressievere landen noemden ook LHBT-rechten, maar die werden uit de uiteindelijk bereikte overeenkomst geschrapt. De slottekst bevat een passage waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden worden verzekerd, zonder te discrimineren op uiteenlopende gronden als ras, geslacht, leeftijd, taal, religie, beperkingen en politieke overtuiging. Ook alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes moeten worden tegengegaan, maar nogmaals: zonder LHBT's expliciet te noemen.

Bron: Pink News