Dat is goed nieuws voor de Oegandese homoseksuele Musa Assaïd (gefingeerde naam), die eerder deze maand in Het Parool vertelde over zijn afgewezen asielaanvraag. Hij won vorige week zijn hoger beroep en heeft daardoor weer recht op opvang in een asielzoekerscentrum. Zijn zaak wordt opnieuw in behandeling genomen.

De afgelopen weken verklaarde de Raad van State dat meer dan honderd hoger beroepen in zaken van homoseksuele vluchtelingen gegrond zijn. De IND moet hun asielaanvraag opnieuw behandelen.

'In al deze zaken was het onduidelijk hoe de IND had beoordeeld dat de seksuele gerichtheid niet geloofwaardig is', zegt Sabine Heijstek van de Raad van State. 'Sommige beroepen stamden uit 2011, 2012 en 2013. Deze zaken hadden we tijdelijk opgeschort en afgelopen weken zijn ze behandeld, ' aldus Heijstek.

Dit gebeurde nadat het Europees Hof richtlijnen had opgesteld over de grenzen aan het onderzoek naar seksuele gerichtheid van asielzoekers. De Raad van State deed hierover uitspraak op 8 juli. Het is nu aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie om nieuw beleid te maken voor de beoordeling van de seksuele geaardheid van asielzoekers die mogelijk gevaar lopen.

Tot dusver controleert de IND seksuele gerichtheid aan de hand van vragen over de ervaringen van de asielzoeker in het land van herkomst, zoals: Heeft hij het verteld aan familie en vrienden? of: Heeft zij een relatie? Toch blijft het moeilijk aan te tonen of iemand daadwerkelijk homoseksueel is.

Bron: IND / Het Parool