Deelnemers van het onderzoek kregen de vraag of ze zichzelf zien als heteroseksueel of homoseksueel. Mannen zien zichzelf doorgaans als óf 100 procent hetero óf 100 procent homo terwijl vrouwen geregeld aangeven voornamelijk het één te zijn, maar ook soms het ander. Bij de vrouwen is er overigens ook een onderscheid te maken. Dames die pas laat kinderen krijgen, aantrekkelijk zijn of hoog opgeleid zijn, blijken minder vaak interesse te hebben in hetzelfde geslacht dan andere vrouwen. Volgens de wetenschappers komt dat omdat ze genoeg 'aanbod' hebben van mannelijke partners.

Waar de meeste mannen ervan overtuigd zijn dat je 100 procent homoseksueel of heteroseksueel bent, varieert dat bij vrouwen op basis van de mensen die zij ontmoeten. Hoofdonderzoekster Elizabeth McClintock heeft geen verklaring voor de starre houding van mannen. 'Mannen voelen zich kennelijk minder snel aangetrokken tot hetzelfde geslacht. Seksualiteit is bij mannen op een bepaalde manier veel minder flexibel. Mannen laten hun geaardheid minder vaak afhangen van de mogelijkheden die ze hebben op liefdesgebied', aldus McClintock. Ze stelt daarmee dat vrouwen flexibeler zijn omdat ze veel vaker met een andere vrouw aanpappen als ze geen geschikte mannelijke partner kunnen vinden.