‘Dit is heel goed nieuws voor Russische LHBT-asielzoekers,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘We rekenen er op dat de Russische LHBT-asielzoekers die dreigen te worden uitgezet, nu alsnog in Nederland mogen blijven.’

COC Nederland bepleitte de beleidswijziging op 29 juni in een gesprek met staatssecretaris Dijkhoff en in een brief aan de Tweede Kamer. De belangenorganisatie betoogde dat de situatie voor LHBT’s in Rusland ernstig is verslechterd sinds daar in 2013 een antihomowet van kracht is. Geweld tegen LHBT’s neemt toe, de politie treedt daar niet tegen op en LHBT’s worden door radicaal-nationalistische groepen op afschuwelijke wijze vernederd en mishandeld, aldus het COC.

Staatssecretaris Dijkhoff erkent dit in zijn brief van 7 september. Door de Russische antihomowet ‘zijn de antihomo sentimenten onder de bevolking verder aangewakkerd. Ook verschaft de wet in de praktijk radicale groeperingen een vrijbrief om LHBT’s aan te vallen, te intimideren of te discrimineren,’ aldus de staatssecretaris, die ook schrijft dat er in Rusland steeds méér aanvallen op LHBT’s plaatsvinden.

Veilige haven
Nu Russische LHBT’s zijn benoemd tot ‘risicogroep’ kunnen zij al met geringe indicaties van vervolging voor asiel in Nederland in aanmerking komen. De staatssecretaris erkent bovendien dat de situatie voor LHBT’s in héél Rusland ernstig is. Daarom mag aan LHBT-asielzoekers niet meer worden tegengeworpen dat ze maar moeten verhuizen naar een andere plaats in Rusland. Ook deze beleidswijziging bepleitte het COC in juni. Tegen diverse Russische LHBT-asielzoekers die momenteel met uitzetting bedreigd worden, is gezegd dat zij zich maar elders in Rusland moeten vestigen om aan vervolging te ontkomen.

In augustus 2014 besloot de regering op voorstel van het COC al om van Russische LHBT-asielzoekers niet meer te verlangen dat ze bescherming vragen bij de Russische politie als in elkaar geslagen of gediscrimineerd worden. Die eis werd lange tijd door de Nederlandse autoriteiten aan Russische LHBT’s gesteld om in aanmerking te komen voor asiel in Nederland. Volgens het COC lopen LHBT’s gevaar als ze bescherming vragen aan homo-, bi en transfobe autoriteiten in Rusland. 

Beeld: © Geert van Tol