Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat in heel de VS ook homo’s moeten mogen trouwen, was Davis al verschillende keren veroordeeld omdat ze dat weigerde. Zelf zei ze dat ‘de morele wet van God’ in conflict kwam met haar beroepsplicht. Ze vond dus dat ze om geloofsredenen vrijgesteld moest worden van die plicht.