Op 7 september maakte staatssecretaris Dijkhoff bekend dat het asielbeleid voor Russische LHBT-asielzoekers versoepeld zou worden. Deze asielzoekers zouden voortaan aangemerkt worden als risicogroep. Met deze beleidswijziging was nog niet duidelijk wat dat in zou houden voor de groep van uitgeprocedeerde Russische LHBT-asielzoekers die al in Nederland zijn.

Amper een week na de aankondiging van het nieuwe beleid door de staatssecretaris is daar nu het eerste resultaat van zichtbaar geworden: de verblijfsvergunning voor een uitgeprocedeerde Russische LHBT-asielzoeker. Op grond van het nieuwe beleid is zijn met bewijzen onderbouwde vluchtverhaal nu wel voldoende reden om hem een verblijfsvergunning in ons land te verlenen.

COC Nederland bepleitte de beleidswijziging op 29 juni jl. in een gesprek met staatssecretaris Dijkhoff en in een brief aan de Tweede Kamer. Het COC betoogde dat de situatie voor LHBT’s in Rusland ernstig is verslechterd sinds daar in 2013 een antihomowet van kracht is. Geweld tegen LHBT’s neemt toe, de politie treedt daar niet tegen op en LHBT’s worden door radicaal-nationalistische groepen op afschuwelijke wijze vernederd en mishandeld, aldus het COC.

Ook diverse Tweede Kamerleden en activisten pleitten de afgelopen tijd voor aanpassing van het asielbeleid voor Russische LHBT’s. Zo startte activist Sandro Kortekaas eeninternetpetitieen stelde SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen de kwestie in de Tweede Kamer aan de orde.

Zaterdag 19 september vond ook de demonstratie ‘Amsterdam zegt #Njet! Geen LHBT vluchtelingen naar homofoob Rusland’ plaats.