Amper 4 maanden geleden stapte mensenrechtenactivist en initiatiefnemer Sandro Kortekaas van de actie ‘Enkeltje Rusland? No way!’ naar de politiek en tal van maatschappelijke organisaties om deze vergeten groep vluchtelingen - LHBT-asielzoekers die vanwege hun seksualiteit gevlucht zijn - onder de aandacht te brengen. SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen hoorde de verzamelde problemen van verschillende vluchtelingen aan en diende vervolgens kamervragen en moties in. COC Nederland benadrukte hun kwetsbare situatie nogmaals in een overleg met staatssecretaris Klaas Dijkhoff.
 
Vanaf de eerste week van september is door deze druk het asielbeleid voor Russische LHBT-vluchtelingen versoepeld waarmee voortaan deze vluchtelingen o.a. aangemerkt worden als risicogroep. Met deze beleidswijziging is echter nog niet duidelijk wat dat gaat betekenen voor de groep uitgeprocedeerde Russische LHBT-asielzoekers die nu al in Nederland zijn. Deze groep  - waarvan inmiddels de eerste al wel zijn verblijfsvergunning ontvangen heeft - zal daarom aanwezig zijn bij de overhandiging samen met initiatiefnemer Sandro Kortekaas en SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen.
 
Met de overhandiging van de petitie, de ruim 3000 handtekeningen waaronder die van burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA), loco burgemeester Eric van der Burg (VVD) maar ook bijvoorbeeld internationaal bekend fotograaf en openlijk homoseksueel Erwin Olaf, wil de initiatiefnemer duidelijk maken dat er nog meer dan alleen deze groep Russische LHBT-asielzoekers is.