Het stuk verhaalt over twee zusjes die broers proberen te zijn. Hun vader weigert ze bij de namen te noemen die hun moeder hen heeft gegeven. Hij noemt ze Broer 1 en Broer 2. De zussen streven slechts naar acceptatie van hun vader, dus doen ze hun uiterste best om broers te zijn. Maar hoe doe je dat precies?

In een ietwat absurde huiskamersetting proberen de zussen – of dus eigenlijk de broers – om te gaan met vastgeroeste stereotypen die aan broers, zussen, jongens en meisjes kleven.

Enne Koens (winnaar van de Hollandse Nieuwe Toneelprijs) schreef De Broers speciaal voor deze gelegenheid.

Bezoek de voorstellig op 25 september om 20.00 uur of 26 september 15.00 uur in het OBA Theater te Amsterdam.
Meer info vind je via www.oba.nl