Op donderdag 15 oktober wordt in de Grote of Lebuïnuskerk in Deventer een ‘Vroom en Vrolijkavond’ georganiseerd over geloof en seksuele en genderdiversiteit.

Dan komen al de genoemde onderwerpen aan bod tijdens de ‘Vroom en Vrolijkavond’ in de Grote of Lebuïnuskerk. Deze avond, die voor iedereen toegankelijk is, wordt georganiseerd door Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Protestantse Gemeente Deventer en COC Deventer.

Na een broodbuffet en de officiële opening door Keklik Yücel, Deventer Tweede Kamerlid voor de PvdA, heeft ieder de keuze mee te doen aan twee workshops. De avond wordt afgesloten met een forumgesprek.

Aanmelding: vóór 12 oktober via kerk.bureau@pkn-deventer.nl o.v.v. wel of geen broodbuffet. Meer informatie vind je via COC Deventer.