Hoe is de vijfde editie van de Coming Out Week verlopen?
'De Coming Out Week 2015 was, in één woord: absoluut geweldig. De groei van het evenement ten opzichte van vorig jaar was merkbaar en de activiteiten zijn goed bezocht. Van een discussieavond en filmavond tot bowling-karaoke. De week werd afgesloten met een Coming Out-loop.' 

Kreeg het evenement veel goede reacties?
'Ik moet zeggen dat er zowel positief als negatief is gereageerd, maar dat viel te verwachten. In Suriname zijn onderwerpen als seksualiteit en seks nogal taboe. Er is weinig informatie over bekend, waardoor de weg vrij wordt gemaakt voor heel veel stereotypen. Hoe minder juiste kennis, hoe minder goed het gewaardeerd kan worden. Je leeft op basis van vooroordelen. Voor wat betreft onze bezoekers: die waren absoluut positief. Er waren veel medestanders.'

Hoe gaan jullie om met de negatieve reacties?
'Voor ons bevestigt het in ieder geval dat we verder moeten gaan met het bevorderen van wederzijds respect. Het is een kunst om de ander te kunnen begrijpen. Soms kom je tot bijzondere ontdekkingen: men weet het écht niet of er speelt iets anders. Je kunt wel zeggen dat je het niet leuk vindt dat er een minder positieve opmerking is gemaakt, maar we moeten ook begrijpen waar zo’n opmerking vandaan komt. Het is give and take. Als er weinig over gepraat wordt, dan moet je verwachten dat de ideeën die mensen hebben ook op dat niveau zullen zijn.'

'In 2010 hingen er rond de 10 vlaggen in de stad, maar nu hadden we er 89'

Coming Out Week werd nu al voor de vijfde keer gehouden. Is er een merkbaar effect te zien?
'Dat sowieso. Alleen al op basis van symbolen, zoals de vlag. In 2010 hingen er rond de 10 vlaggen in de stad, maar nu hadden we er 89, waarvan een stuk of 50 bij bedrijven. Die hebben de beslissing om de vlag op te hangen in veel gevallen samen gemaakt. Eén hotel had zelfs aan alle zestien masten regenboogvlaggen hangen. Dat is megazichtbaarheid en dat zegt wel wat. Ook de First Lady [Ingrid Bouterse – red.] heeft de vlag gehesen.'

Denk je dat heel Paramaribo op de hoogte was van het festival?
'Voor deze Coming Out Week wil ik beweren dat niemand in Paramaribo eromheen kon. Dat effect hebben we sinds de vorige editie gehad, en dit jaar zijn we weer gegroeid. We hebben onlangs tevens een M.A.T.I.E. Award [Milestones Achieved Towards Institutionalizing Equality – red.] toegekend aan Staatsolie Maatschappij Suriname. Zij hebben in hun collectieve arbeidsovereenkomst als allereerste geslachtsneutrale tekst gebruikt.'

Is er voor LGBT Platform Suriname nog veel werk aan de winkel de komende jaren?
'Het werk is inderdaad nog niet af. De week is een goed instrument om ons werk voort te zetten. De Coming Out Week biedt kansen om medestanders te vinden. We kunnen een aantal zaken middels discussies aan de orde te stellen. Het belangrijkst is dat we blijvend zichtbaar zijn. Volgend jaar staan we er weer. De verwachting is: met nog meer mensen en nog meer vlaggen.'

Tekst: Tom Haines / Beeld: LGBT Platform Suriname