Paus Franciscus sloot de synode af met de boodschap 'geen veroordelingen uit te delen' en 'ons hoofd niet in het zand te steken'. Hoewel er geen veranderingen zullen plaatsvinden in de officiële leer van de kerk, is dat volgens kenners wel een lichte wijziging in de toon ervan. 

Niet overal hetzelfde
De paus gaf toe dat de realiteit niet overal hetzelfde is: 'Wat voor een bisschop op het ene continent normaal is, wordt als vreemd en bijna schandalig beschouwd door een bisschop op het andere; wat als de schending van recht wordt beschouwd in de ene samenleving is een duidelijke en onschendbare regel in een andere; wat voor de een gewetensvrijheid is, is voor een andere simpelweg verwarring. De eerste taak van de kerk is niet om veroordelingen uit te delen, maar om Gods genade te verkondigen, om op te roepen tot bekering.'

Kritiek
Franciscus wordt door velen gezien als minder conservatief, maar kreeg de afgelopen tijd kritiek vanwege een tweetal incidenten. Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten had hij een onderonsje met de beruchte weigerambtenaar Kim Davis. Daarnaast kwam vlak voor aanvang van de Synode voor Gezin een Poolse priester uit de kast. De woordvoerder van de paus noemde dit een 'poging de synode onder druk te zetten'. 

Bron: NRC